Tiedolla yhdenvertaisiin kohtaamisiin

Koulutus- ja asiantuntijapalveluita seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tietoa minusta

Olen Elina Partanen, terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja (amk) ja IT-asiantuntija. Olen toiminut hoitotyössä niin somatiikan kuin psykiatrian alueilla. 

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta olen kouluttanut viimeisen vuosikymmenen ajan eri yksiköissä, esimerkiksi sosiaalialalla, terveydenhuollossa, liikunta-alalla ja seurakunnissa. Voitte lukea minusta lisää profiilistani.

Palvelut

Koulutukset ja luennot

Tarjoamme lähi- tai etäkoulutuspalveluita organisaatiollenne seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten huomioimisesta asiakkaina tai potilaina.

Koulutuksissa yhdistetään tietous terveystieteilijänä, sairaanhoitajana ja kokemuskouluttajana. Koulutukset ovat räätälöitävissä Teidän tarpeenne mukaisiksi. Tarjolla on myös valmiita koulutuspaketteja.

Artikkelit, haastattelut ja podcastit

Onko lehdessänne haussa sateenkaariaiheinen artikkeli? Tai organisaatiollenne podcast aiheesta?

Ottakaa yhteyttä niin suunnitellaan teille yhdenvertaisuutta, terveyttä tai moninaisuutta käsittelevä julkaisu. Olen ollut kirjoittajana muun muassa Suomen Tehohoitoyhdistyksen ja Anestesia Sairaanhoitajat ry:n jäsenlehdissä.

Muu asiantuntijatyö

Kaipaatteko työpajatyöskentelyä, fasilitointia, koulutusmateriaaleja tai muita asiantuntijapalveluita seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden aiheista?Olkaa yhteydessä niin suunnitellaan teidän organisaatioonne sopiva kokonaisuus.

Miksi Elina?

Laaja asiantuntemus

Elina on Sairaanhoitaja (amk), terveystieteilijä, entinen järjestöaktiivi ja kokemuskouluttaja. Koulutukset toteutetaan yhdistäen tutkimustieto ja käytännön työkokemus monialaisesti.

Tutkimukset tukevat kouluttamista

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden tietoudessa on aukko sote-alan koulutuksissa. Tieteelliset tutkimukset tukevat koulutustyön tarvetta.

Tutkimusnäytöstä koulutuksiksi

Koulutukset perustuvat ajantasaiseen tutkimusnäyttöön. Elina myös itse tutkii vähemmistöstressiä ja sen yhteyttä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveyteen.

Joustavuus

Palvelut voidaan toteuttaa etä- tai lähitoteutuksella. Ne ovat myös räätälöitävissä yksikön vaatimusten mukaisiksi. Ensimmäinen suunnittelutapaaminen on aina ilmainen.